Online buchen
Familie Beuerlein A - 8831 Schönberg-Lachtal Lachtal 276 & 399 Austria
+ 43 676 670 46 47 Familie Beuerlein info@bruckerhuette.at www.bruckerhuette.at
A hamburgi területi bíróság 1998. május 12-i döntése alapján a weblapok tulajdonosai felelősek a weblapon elhelyezett linkek által a linkelt weboldal tartalmáért is. Ez elől - így a bíróság- csak akkor lehet kitérni, ha a webmester ezektől a tartalmaktól kifejezetten elhatárolja magát. 1. Online tartalom Az üzemeltető és / vagy a szerző nem vállal felelősséget az aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy szolgáltatott információ minőségéért. Az üzemeltetővel, vagy a szerzővel szembeni felelősség, - tárgyi vagy immateriális természetű  károkra vonatkozóan – melyek a rendelkezésre bocsátott információk használatából, nemhasználatából, vagy nem megfelelő, hiányos információk használatából erednek, teljességgel ki vannak zárva. Minden ajánlat nem kötelező érvényű. A szerző fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a teljes ajánlatot vagy annak részeit, kiegészítse, ideiglenesen vagy véglegesen törölje. A tévedés, a jellemzők és specifikációk változtatásának joga fenntartva. 2. Utalások és linkek.  Közvetlen vagy közvetett kapcsolat más internetes oldalakkal (linkek), amelyek kívül esnek a szerző felelősségi körén, felelősség csak abban az esetben keletkezik, amikor a szerző tisztában van a tartalommal, és technikailag lehetséges és elvárható, hogy megakadályozza az illegális tartalmak használatát. A tulajdonos / szerző nyomatékosan kinyilvánítja, hogy jelen pillanatban az összekötő oldalakkal kapcsolatban semmilyen illegális tartalmat nem ismer, amely felismerhető lenne. A jelenlegi és jövőbeli tervezésre, a hivatkozott oldalak tartalmára vagy szerzőiségére, a tulajdonosnak / szerzőnek nincs befolyása. Ezért itt kifejezetten elhatárolódik minden kapcsolódó oldal tartalomára vonatkozólag, melyek esetében a jelen pillanatot követően megváltozik a link. Ez minden, a saját internetes ajánlaton meghatározott utalásra és linkre, valamint az idegenek által vendégkönyvben, vitafórumon és levelezési listákon való bejegyzésekre is érvényes. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért kifejezetten és kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel, ezért a linkek használatából vagy nem használatból eredő károkért jelen oldal tulajdonosa nem vállal semmilen felelősséget. 3. Szerzői jogok és védjegyek A szerző arra törekszik, hogy tiszteletben tartsa a szerzői jogokat a grafikai, hang-,kép-, video-szekvenciák és szövegek tekintetében, a saját maga előállított grafikát, hanganyagokat, videofelvételeket és szövegeket használja, vagy liccensztiszta grafikus, hang-kép-, video-szekvenciákat és szövegeket használjon. Minden az internetes ajánlaton nevezett, és esetleg harmadik személy által védett márkanevek és védjegyek tekintetében alkalmazandó jog és védjegy jogait a szerzői jog tulajdonosa birtokolja. A puszta említés nem jelenti azt, hogy a védjegyet nem védi a harmadik fél által a szerzői jog! A szerzői jog szerint a közzétett, a szerző által előállított tartalmak esetében a jogok szerzőt illetik. A grafikai, hang-kép-, video-szekvenciák és szövegek bármilyen sokszorosítása vagy használata más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban a szerző kifejezett engedélye nélkül nem megengedett. 4. Adatvédelem Amennyiben az internetes ajánlattal kapcsolatban személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, név, cím) megadása szükséges, az adatok megadása kifejezetten önkéntes alapon történik. A kínált szolgáltatások igénybevétele és az összes kínált szolgáltatás fizetése - ha ez műszakilag lehetséges és ésszerű - személyes adatok megadása nélkül, anonimizált adatok vagy álnév megadása alatt történik. 5. Jogi nyilatkozat érvényessége Ezt a nyilatkozatot az ezen az oldalon hivatkozott internetes kiadvány részének kell tekinteni. Ha jelen nyilatkozat egyes részei nem, nem teljesen, vagy többé már nem felelnek meg, a dokumentum többi része a dokumentumnak a tartalmát és érvényességét érintetlenül hagyja. Ezen az oldalon más oldalakra mutató linkeket helyeztünk el, melyek esetében kifejezetten hangsúlyozzuk, hogy mi semmilyen befolyással nem vagyunk a linkelt oldal alakítására és tartalmára. Ezért elhatárolódunk minden kapcsolódó (linkelt) oldal tartalmától. Ez a nyilatkozat érvényes minden, ezen a weboldalon belinkelt oldal tartalma tekintetében, legyen az link vagy banner.
Felelősség kizárása
<< Impressum >> << Impressum >> << Kontakt >> << Kontakt >> << Home >> << Home >>
Familie Beuerlein A - 8831 Schönberg-Lachtal Lachtal 276 & 399 Austria
+ 43 676 670 46 47 Familie Beuerlein info@bruckerhuette.at www.bruckerhuette.at
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch das Setzen von Links die Inhalte der verlinkten Seiten ggf. mitzuverantworten sind. Um das zu vermeiden, ist nach Rechtsprechung des Landgerichts eine ausdrückliche Distanzierung von diesen Inhalten erforderlich. 1. Inhalte des Onlineangebotes Der Autor übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen bzw. fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 2. Links und Verweise Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, ist eine Haftungsverpflichtung nur dann möglich, wenn der Autor von den Inhalten Kenntnis hätte und es technisch und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass für ihn zum Zeitpunkt der Link-Einrichtung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten zu erkennen waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, Inhalte und Urheberschaft der verlinkten bzw. verknüpften Seiten hat der Autor keinen Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller verlinkten bzw. verknüpften Seiten, die nach der Einrichtung der Links verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf die verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links lediglich auf die jeweilige Veröffentlichung verweist. 3. Urheber- und Kennzeichenrecht Der Autor ist bestrebt, in erster Linie von ihm selbst erstellte oder aber lizenzfreie Grafiken, Texte oder Kalkulationen zu verwenden oder aber die Urheberrechte der darüber hinaus verwendeten Grafiken, Texte oder Kalkulationen zu beachten. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein auf Grund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten; eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Texte oder Kalkulationen in jeglichen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 4. Datenschutz Sofern innerhalb des Internetangebotes die Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten wie Namen, Adressen, E-Mail-Adressen möglich ist, so erfolgt die Bekanntgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - so weit technisch möglich und zumutbar - auch ohne die Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyoms gestattet. 5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
ANFRAGEN ANFRAGEN BUCHEN BUCHEN BILD MODUS BILD MODUS
GÄSTEHAUS ARTON & DIE “UUURIGE” BRUCKERHÜTTE